Rutte legt Nederland plat.

We zijn alweer bijna een jaar in de greep van het Corona virus. Ondertussen staat elk land op de wereldkaart op code Oranje. Lang niet overal neemt het aantal besmettingen gelijk toe, maar het aantal in Nederland is zeker verontrustend.  Natuurlijk moet er vanuit de overheid ingegrepen worden. Maar over het hoe en wat kun je verschillende meningen hebben. Nog maar  een paar weken geleden werd de Horeca in Nederland volledig gesloten. Erg triest voor de ondernemers. De vraag is nu is dat een maatregel geweest die daadwerkelijk tot vermindering zal leiden. Juist in de horeca zijn erg veel maatregelen genomen het virus weinig kans te geven zich daar te verspreiden. Daar is veel in geïnvesteerd door de horeca.

Opmerkelijk is dat nadat in Californië ook de restaurants werden gesloten de horeca ondernemers een rechtszaak hebben aangespannen met het doel ( buiten ) weer open te mogen gaan. Na de eerste zitting kreeg de overheid de opdracht te bewijzen dat sluiting tot beperking van aantal besmettingen leidt.  Dat is niet gelukt en de rechter vonniste dan ook dat het sluiten van de restaurants niet verplicht mocht worden maar dat het hooguit een advies kon zijn. Hij noemde het zelfs “Abuse of Power”, hetgeen niks anders wil zeggen dan machtsmisbruik. Dat ook daar ambtenaren graag hun gelijk willen behouden bleek wel toen de Gouveneur direct na het vonnis ook weer tot sluiting gelastte. Ook deze is nu gedagvaard door de restaurants. Maar de gouveneur zal ongetwijfeld het onderzoek uit Korea (!) inbrengen waarbij de conclusie is dat je zelfs in een restaurant op 7 meter nog besmet kan worden…Dit bericht werd 1 dag na het vonnis tevoorschijn getoverd. Het lijkt bijna erop dat dit Fake nieuws is…

Terug naar de situatie in Nederland kun je je afvragen of deze zeer ingrijpende maatregel veel invloed heeft gehad op het aantal besmettingen want juist daarna bleef het aantal behoorlijk oplopen. Als je de rijen mensen op elkaar zag bij meubel boulevards, doe-het-zelf zaken en tuincentra vraag je je af waarom juist daar niet veel ingegrepen is. En dat kun je je ook afvragen over weekmarkten die zelfs nu nog open zijn.

Maar het meest verbazingwekkend is het feit dat juist scholen open konden blijven. In veel landen stonden scholieren en studenten al bekend als Super spreaders van het virus. Het feit dat jonge mensen zich vaak niet ziek voelen betekent niet dat ze het virus daarom per definitie niet bij zich hebben.  En juist omdat ze zich indien ze wel Covid positief zijn zich niet ziek voelen verspreiden ze virus als ze thuis komen , of waar ze ook komen.

We moeten gewoon met z’n alle voorzichtig zijn en vooral niet egoïstisch. Ook nu weer proberen grote ketens slim te zijn, hun waren essentiële producten te noemen en open te blijven. En wat te denken van een groot energie bedrijf die de hele Efteling maar even afhuurde om een mega groot personeel feest te organiseren. Natuurlijk zijn er allerlei “gaten” in de Lock down regels te vinden. Maar laten we kijken naar dat wat de bedoeling is van de Lock Down.

Duidelijk is dat Covid ons allemaal aangaat. Duidelijk is ook dat je maatregelen moet nemen teneinde ons allemaal te beschermen. Maar grijp daar in waar het duimen dik er boven op ligt dat daar besmettingen veelvuldig over gedragen worden. En je kunt je dan afvragen of totale sluiting van de restaurants zoveel oplevert dat dat de financiële ellende en vooral ook de mentale aanslag op de ondernemers van restaurants rechtvaardigt.